บริการทนาย NOTARY PUBLIC ที่ดีที่สุดในประจวบคีรีขันธ์ | Best NOTARY PUBLIC Services in Prachuap Khiri Khan

บริการทนาย NOTARY PUBLIC ที่ดีที่สุดในประจวบคีรีขันธ์ | Best NOTARY PUBLIC Services in Prachuap Khiri Khan

การรับรองเอกสารโดย Notary Public เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสาร โดยเฉพาะเมื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ การมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจาก Notary Public จะช่วยให้การยื่นขอใบอนุญาตประกอบการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทั้งนี้ Notary Public ยังสามารถรับรองเอกสารทางกฎหมาย เอกสารการเงิน และเอกสารส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้อีกด้วย

Notary Public Thailand ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการสมรส หรือเอกสารทางการเงิน เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การใช้บริการ Notary Public สำหรับการรับรองเอกสารจะช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้เอกสารเหล่านี้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นสมัครงาน การยื่นสมัครเรียน การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการใช้เอกสารในการเดินทางไปต่างประเทศ

ด้วยบริการของเรา คุณจะได้รับการรับรองเอกสารที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยเราให้บริการครอบคลุมทุกประเภทของเอกสาร รวมถึงเอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการสมรส และเอกสารทางการเงิน

Notary Public Document Certification for Business License Application

Document certification by a Notary Public is an essential step to verify the accuracy and credibility of documents, especially when applying for a business license. Having documents certified by a Notary Public ensures a smooth and swift business license application process. Additionally, Notary Public services can certify legal documents, financial documents, and other personal documents.

Notary Public Thailand provides certification services for all types of documents with a professional team of experienced and expert notaries. Whether it's educational documents, medical documents, marriage certificates, or financial documents, we are committed to delivering high-quality and prompt services to meet the needs of clients in a fast-paced and efficient era.

Using Notary Public services for document certification reduces the hassle of preparing documents and increases confidence in using these documents in various situations. Whether it's for job applications, school applications, financial transactions, or travel abroad, our services ensure accuracy and reliability.

With our services, you will receive precise, accurate, and prompt document certification for all types of documents, including educational documents, medical documents, marriage certificates, and financial documents.

ทนาย Notary Public มีหน้าที่อะไรบ้าง? | What are the Duties of a Notary Public?

ทนาย Notary Public มีหน้าที่รับรองความถูกต้องของเอกสารและลายเซ็น โดยตรวจสอบและยืนยันว่าเอกสารและลายเซ็นนั้นถูกต้องและเป็นของบุคคลที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ทนาย Notary Public ยังมีหน้าที่รับรองคำแปลเอกสาร การรับรองเอกสารการจดทะเบียนบริษัท การรับรองเอกสารทางการเงิน และการรับรองเอกสารส่วนบุคคลอื่น ๆ

A Notary Public has the duty to certify the accuracy of documents and signatures by verifying and confirming that the documents and signatures are accurate and belong to the individuals identified. Additionally, a Notary Public certifies document translations, company registration documents, financial documents, and other personal documents.

เราให้บริการอะไรบ้างเกี่ยวกับการรับรอง Notary Public? | What Services Do We Offer for Notary Public Certification?

 • รับรองคำแปลเอกสาร (Document Translation Certification)
 • รับรองลายเซ็น (Signature Certification)
 • รับรองเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Document Certification)
 • รับรองเอกสารทางการเงิน (Financial Document Certification)
 • รับรองเอกสารการสมรส (Marriage Certificate Certification)
 • รับรองเอกสารการศึกษา (Educational Document Certification)
 • รับรองเอกสารทางการแพทย์ (Medical Document Certification)
 • Document Translation Certification
 • Signature Certification
 • Company Registration Document Certification
 • Financial Document Certification
 • Marriage Certificate Certification
 • Educational Document Certification
 • Medical Document Certification

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1: การรับรองลายเซ็นคืออะไร? (What is signature certification?)

A1: การรับรองลายเซ็นคือการยืนยันว่าลายเซ็นบนเอกสารเป็นของบุคคลที่ระบุไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

Q2: ทำไมต้องใช้บริการ Notary Public? (Why use Notary Public services?)

A2: Notary Public มีหน้าที่รับรองความถูกต้องของเอกสารและลายเซ็น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกรรมทางกฎหมายและธุรกิจในระดับนานาชาติ

Q3: บริการ Notary Public มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? (How much does Notary Public service cost?)

A3: ค่าใช้จ่ายของบริการ Notary Public ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของเอกสารที่ต้องการรับรอง กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Q4: เอกสารประเภทใดที่สามารถรับรองได้? (What types of documents can be certified?)

A4: เราสามารถรับรองเอกสารทุกประเภท รวมถึงเอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารการสมรส และเอกสารทางการแพทย์

Q5: การรับรองลายเซ็นใช้เวลานานเท่าไหร่? (How long does signature certification take?)

A5: เวลาในการรับรองลายเซ็นขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและปริมาณของเอกสาร โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ

Q6: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการรับรองลายเซ็น? (What documents are needed for signature certification?)

A6: คุณต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับและสำเนาที่ต้องการรับรอง พร้อมทั้งบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน

Q7: สามารถรับรองเอกสารได้ที่ไหนบ้าง? (Where can documents be certified?)

A7: คุณสามารถรับบริการรับรองเอกสารได้ที่ศูนย์บริการของเราทั้ง 29 แห่งทั่วประเทศไทย

Q8: มีบริการรับรองเอกสารออนไลน์ไหม? (Is there an online document certification service?)

A8: ขณะนี้เรายังไม่มีบริการรับรองเอกสารออนไลน์ แต่คุณสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

Q9: การรับรองลายเซ็นมีความสำคัญอย่างไร? (Why is signature certification important?)

A9: การรับรองลายเซ็นมีความสำคัญในการทำให้เอกสารของคุณได้รับการยอมรับในต่างประเทศ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากลายเซ็นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

Q10: การรับรองคำแปลเอกสารคืออะไร? (What is document translation certification?)

A10: การรับรองคำแปลเอกสารคือการยืนยันว่าเอกสารที่ได้รับการแปลมีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามต้นฉบับ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้เอกสารในต่างประเทศ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | Our Clients

คุณสมชาย | การรับรองลายเซ็น | กรุงเทพฯ
"บริการรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น"

คุณสมศรี | การรับรองคำแปลเอกสาร | เชียงใหม่
"ประทับใจในความใส่ใจและความถูกต้องของการบริการ"

คุณอาทิตย์ | การรับรองเอกสารการจดทะเบียนบริษัท | ขอนแก่น
"บริการดีและรวดเร็ว ทำให้สามารถส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ทันเวลา"

คุณนภา | การรับรองเอกสารการสมรส | ภูเก็ต
"บริการเป็นมิตรและมืออาชีพ ทำให้เอกสารการแพทย์ของเรามีความน่าเชื่อถือ"

คุณวิชัย | การรับรองเอกสารการศึกษา | นครราชสีมา
"ทีมงานมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทำให้การซื้อขายที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่น"

คุณภัทร | การรับรองเอกสารทางการเงิน | ชลบุรี
"บริการรวดเร็วและมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้การดำเนินเรื่องหย่าเสร็จสิ้นได้เร็ว"

คุณจารุวรรณ | การรับรองเอกสารทางการแพทย์ | สุราษฎร์ธานี
"บริการเป็นกันเองและมีความละเอียด ทำให้เอกสารบุตรบุญธรรมของเราได้รับการยอมรับ"

คุณอรอนงค์ | การรับรองเอกสารทางธุรกิจ | พิษณุโลก
"บริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามที่ต้องการ"

คุณพงษ์ศักดิ์ | การรับรองเอกสารการสมรส | สงขลา
"บริการดีและมืออาชีพ ทำให้การเช่าที่เป็นไปอย่างราบรื่น"

คุณเกษม | การรับรองเอกสารการศึกษา | อุบลราชธานี
"ประทับใจในความเป็นมืออาชีพและความรวดเร็วของการบริการ"

Mr. Somchai | Signature Certification | Bangkok
"Fast and professional service, making our business transactions smooth."

Mrs. Somsri | Document Translation Certification | Chiang Mai
"Impressed by the attention to detail and accuracy of the service."

Mr. Arthit | Company Registration Document Certification | Khon Kaen
"Good and fast service, allowing us to send documents to foreign universities on time."

Mrs. Napa | Marriage Certificate Certification | Phuket
"Friendly and professional service, making our medical documents credible."

Mr. Wichai | Educational Document Certification | Nakhon Ratchasima
"Knowledgeable and professional team, making the land purchase smooth."

Mr. Phat | Financial Document Certification | Chonburi
"Fast and professional service, making the divorce process completed quickly."

Mrs. Charuwan | Medical Document Certification | Surat Thani
"Friendly and detailed service, making our adoption documents recognized."

Mrs. Oranong | Business Document Certification | Phitsanulok
"Fast and efficient service, allowing us to change names as desired."

Mr. Pongsak | Marriage Certificate Certification | Songkhla
"Good and professional service, making the rental process smooth."

Mr. Kasem | Educational Document Certification | Ubon Ratchathani
"Impressed by the professionalism and speed of the service."

บทความสรุป | Summary

การรับรองเอกสารโดย Notary Public สำหรับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เอกสารของคุณได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ Notary Public Thailand ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภทโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Notary Public Thailand ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยบริการของเรา คุณจะได้รับการรับรองเอกสารที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งครอบคลุมทุกประเภทของเอกสาร รวมถึงเอกสารการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ เอกสารการสมรส และเอกสารทางการเงิน

Document certification by a Notary Public for business license applications is essential to ensure your documents are recognized both domestically and internationally. Notary Public Thailand provides certification services for all types of documents with a professional team of experienced and expert notaries to meet the needs of clients in a fast-paced and efficient era.

With our services, you will receive precise, accurate, and prompt document certification for all types of documents, including educational documents, medical documents, marriage certificates, and financial documents.

ช่องทางการติดต่อ | Contact Information

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับบริการ

โทร: 080-5578887 | Line ID: @iLC.LTD | Email: [email protected]

Website: www.iLC.ltd | www.NAATI.ltd | www.notarypublic.ltd | www.notarypublicthailand.com

เรามีศูนย์บริการ 29 ที่ทั่วประเทศ เราให้บริการแปลรับรองเอกสาร NOTARY PUBLIC สำหรับการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการทุกภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 ภาษา โดยนักแปลมืออาชีพเจ้าของภาษา เปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 15 ปี กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย

Contact us for more information or to receive our services

Tel: 080-5578887 | Line ID: @iLC.LTD | Email: [email protected]

Website: www.iLC.ltd | www.NAATI.ltd | www.notarypublic.ltd | www.notarypublicthailand.com

We have 29 service centers across the country. We provide translation and Notary Public document certification services for business license applications in over 300 languages worldwide by professional native translators. We have been in service for over 15 years, with centers in every region of Thailand.

บริการอื่นๆ ของเรา | Our Other Services

 • บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพ
 • บริการแปลเอกสารราชการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารไปรับรองเอกสารกงสุลหรือกระทรวงต่างประเทศ
 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยนักแปล NAATI
 • บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่า รับทำวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน
 • บริการล่ามแปลภาษานอกสถานที่ ล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบ ONLINE
 • บริการรับรองเอกสาร/รับรองรายมือชื่อ/รับรองสำเนาเอกสาร โดยทนาย NOTARY PUBLIC
 • บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตทุกสถานทูตทั่วโลก
 • บริการแปลเอกสารโดยนักแปลกระทรวงยุติธรรม
 • บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรเพื่อใช้สมัครงานในประเทศไทย
 • บริการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
 • บริการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ
 • APEC Business Travel Card Thailand services
 • บริการรับทำวีซ่าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 • Flight booking and ticketing services for all airlines
 • Travel insurance services for international travel
 • Tourist voucher procurement services for visa applications
 • LOI (Letter of Invitation) procurement services for visa applications
 • Translation services for all languages worldwide by a professional team
 • Translation of official documents by experts
 • Document translation and certification by the consulate or Ministry of Foreign Affairs
 • Document translation and certification by NAATI translators
 • Visa consultation, visa application, visa services, and visa rejection correction
 • On-site language interpretation, live interpretation, and online interpretation services
 • Document certification, signature certification, and copy certification by Notary Public lawyers
 • Document certification by embassies worldwide
 • Translation of documents by Ministry of Justice translators
 • Criminal record check services for job applications in Thailand
 • Consultation and document preparation for marriage registration in Thailand
 • Consultation and document preparation for marriage registration abroad
 • APEC Business Travel Card Thailand services
 • Thai visa services for foreign nationals
 • Flight booking and ticketing services for all airlines
 • Travel insurance services for international travel
 • Tourist voucher procurement services for visa applications
 • LOI (Letter of Invitation) procurement services for visa applications